jazyková škola

jazyková škola

angličtina | němčina | Tschechisch als Fremdsprache

jazyková škola

angličtina | němčina | Tschechisch als Fremdsprache

O jazykové škole Southwind?

Jsme zkušení profesionálové.
Máme odpovídající vzdělání i zkušenosti ze zahraničí.
Těžíme z dlouholetého působení na všech typech škol.
Úročíme vlastní zkušenosti z profesní i korporátní sféry.
Nepapouškujeme příručky.
Nepřednášíme teorie.
Sdílíme své zkušenosti z praxe.
Uplatňujeme efektivní postupy.
Pracujeme na míru.
Přijedeme za Vámi.

Naši lektoři jsou skvělí profesionálovévynikajícími znalostmi německého, anglického a českého jazyka i odpovídajícími pedagogickými dovednostmi.

Zdeněk Pecka
Vyučuje německý jazyk, německy psanou literaturu, textové disciplíny a rétoriku na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Uplatňuje vlastní bohaté zkušenosti. Dlouholetý pedagog a lektor.

Reference

Seduoplojharcoloptvjeckoeonrb-2liraLipno-InfokanalJMkovothomascookjtv-2zak-2sanofi-2vscrhoppichlerpvk_cb


Slovo dělá člověka.

(+420) 732 733 228 | info@southwind.cz

Facebook-25 Instagram-25 YouTube-25