Site logo

jazyková škola

angličtina | němčina | Tschechisch als Fremdsprache

jazyková škola

angličtina | němčina | Tschechisch als Fremdsprache

Dotazník vzdělávacích potřeb

Vyplňte prosím otevřeně a pečlivě tento dotazník

Jméno a příjmení:
Firma:
Telefon:
E-mail:
Předmět a téma kurzu:
Pro pozice:

Požadovaný obsah kurzu:
Téma č. 1:
Současný stav:
Požadovaný stav (cíle):

Požadovaný obsah kurzu:
Téma č. 2:
Současný stav:
Požadovaný stav (cíle):

Požadovaný obsah kurzu:
Téma č. 3:
Současný stav:
Požadovaný stav (cíle):

Silné stránky:
Slabé stránky:
Co je třeba zlepšit:
Očekávání od školení:

Předpokládaný počet účastníků:
Předpokládaný rozsah:
Předpokládaný termín:

Slovo dělá člověka.

(+420) 732 733 228 | info@southwind.cz

Facebook-25 Instagram-25 YouTube-25